12.3.2016

Tukeeko e-kirja opintoja? Vastaa kyselyyn!
Tervetuloa vastaamaan e-kirjojen käyttöä koskevaan kyselyyn!

Tällä kyselyllä korkeakoulukirjastot kokoavat opiskelijoiden ja opettajien kokemuksia e-kirjojen käytöstä opinnoissa ja opetuksessa.

E-kirjoilla tarkoitetaan sähköisessä muodossa olevia kirjoja, joita voit lukea esim. tietokoneen tai mobiililaitteen avulla.

Kyselyllä saadun palautteen perusteella kehitämme e-kirjojen saatavuutta ja käytettävyyttä, siksi mielipiteesi on tärkeä.​

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaajien yksityisyyttä kunnioittaen. Yksittäisten vastaajan antamat tiedot eivät ole raportoinnissa tunnistettavissa. Tutkimusaineisto arkistoidaan Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tieteellisen tutkimuksen ja opetuksen käyttöön.​

Kyselyyn voi vastata 31.5.2016 asti.​

Kysely on osa FinELib-konsortion e-kurssikirjahanketta, jossa SAMKin kirjasto on mukana. Kyselyn on toteuttanut Kansalliskirjasto yhdessä korkeakoulukirjastojen kanssa.

Opiskelija - mene kyselyyn tästä linkistä:
https://my.surveypal.com/-E-kirjat-opintojen-tukena--kysely

Opettaja - mene kyselyyn tästä linkistä:
https://my.surveypal.com/E-kirjat--opetuksen-tukena-kysely

Kiitos osallistumisesta!​​Ei kommentteja: