17.9.2015

Apua kurssikirjakysyntään Sanoma Pro -digikirjoista
SAMKin kirjasto kokeilee yhteistyössä Sanoma Pron kanssa digikirjojen tarjoamista SAMKin opiskelijoille ja henkilöstölle.

Tarjoamme Sanoma Pron digikirjoina yli 30 teosta, joista suurin osa on käytössämme kurssikirjoina*. Kirjojen tiedoissa Finnassa on linkki, joka kertoo kirjan olevan saatavissa myös digikirjana.

Kirjat ovat:

 • Alan johtajaksi
 • Arjen sosiaalipsykologia
 • B-to-B-palvelujen markkinointi
 • Hoitotiede *
 • Hoitotieteen perusteet
 • Jackpot - Making the Most of Business English *
 • Juridiikan perusteet *
 • Kansanterveystiede *
 • Kehittämistyön menetelmät - uudenlaista osaamista liiketoimintaan *
 • Laskentatoimi päätöksenteon apuna
 • Lääkelaskenta *
 • Markkinointitutkimus *
 • Perspektiv på affärssvenska *
 • Rahoitus *
 • Sosiaali- ja terveysjohtaminen
 • Sähköinen kaupankäynti *
 • Talous- ja rahoitusmatematiikka *
 • Talousohjaus ja kustannuslaskenta *
 • Talousosaamisen perusteet
 • Taloustieteen oppikirja *
 • Terveyden edistäminen - teorioista toimintaan *
 • Terveyskunnon testaus *
 • Tilastolliset menetelmät *
 • Tilastollisten menetelmien perusteet
 • Tilikausi
 • Tilintarkastuksen perusteet
 • Toimiva talous - kuluttaja, yritys ja kansantalous
 • Tuotantotalous
 • Tutkimus hoitotieteessä *
 • Työikäisen muisti ja muistisairaudet
 • Työyhteisön työnohjaus *
 • Yritysrahoituksen perusteet
 • Yritysverotus ja tilinpäätössuunnittelu *


Voit käyttää digikirjoja tietokoneen selaimella ja tablettisovelluksella. Aktivoitua kirjaa voit lukea kolme kuukautta.

Täältä näet ohjeet siitä, miten saat käyttöösi palvelun ja haluamasi kirjan:

https://samk.finna.fi/Content/sanomaprodigikirjat

Lisätietoja saat kirjastosta.Harri Salminen

Ei kommentteja: