8.11.2013

Theseus muuttuiTheseuksessa, opinnäytetöiden verkkopalvelussa on tehty muutoksia.

Osoite www.theseus.fi vie nyt suoraan opinnäytteet sisältävään tietokantapalveluun ja opinnäytteiden tallennuksen uusi osoite on submissions.theseus.fi.
Ei kommentteja: