16.10.2013

Opinnäytteet tarkistetaan plagioinnin varalta

Nyt lähdeviitteet kuntoon. Plagioinnintarkistus tuli SAMKin opinnäytetöihin.

Plagiointi tarkoittaa sitä, että esitetään jonkun toisen tuotosta omana tuotoksena tai kopioidaan tai muokataan jonkun toisen tekemää materiaalia ja julkaistaan sitä omissa nimissä lähdettä mainitsematta.

Opinnäytetöille tehdään nyt plagioinnintarkistus Urkund-palvelulla, jonka avulla voidaan selvittää käytettyjä nettilähteitä ja lähdeviitteiden oikeellisuutta. 

Tarkempaa tietoa asiasta on opiskelijoiden intranetissä Oivassa.


Ei kommentteja: