6.3.2012

Kirk-Othmer- ja Ullmann's-tietokannat toimivat jälleen

Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology ja Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry -tietokantojen toiminnassa on ollut viime päivien aikana ongelmia, mutta nyt tietokannat toimivat jälleen normaalisti.

Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology sisältää yli tuhat artikkelia, jotka käsittelevät esimerkiksi kemiallisten aineiden ominaisuuksista, valmistamisesta ja käytöstä. Lisäksi tietokannassa on artikkeleja esimerkiksi teollisista prosesseista sekä ympäristöön ja terveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry sisältää artikkeleita esimerkiksi inorgaanisista ja orgaanisista kemikaaleista, kehittyneistä materiaaleista, polymeereistä ja muoveista, metalleista ja metalliseoksista, bioteknologiasta, elintarvikekemiasta, prosessitekniikasta ja ympäristönsuojelusta.